Norges sektorprogram for likestillingsområdet

Arbeidet mot hatefulle ytringer

De nordiske likestillingsministrene vedtok arbeidet mot hatefulle ytringer som en egensatsing for det nordiske samarbeidet i 2015.

Menn rammes i noe større grad enn kvinner for hat og trusler når de deltar i samfunnsdebatten på sosiale medier. Samtidig er hatytringer mot kvinner i større grad rettet mot kjønn, seksualitet og utseende. Forskning tyder på at kvinner endrer sin deltakelse i samfunnsdebatten på grunn av hatytringer. Det er derfor nødvendig å bekjempe hatefulle ytringer slik at vi sikrer at alle deltar i det offentlige ordskiftet.

Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK) har ansvar for en nordisk kartlegging av hatefulle ytringer. Arbeidet ferdigstilles våren 2017, og det skal også munne ut i anbefalinger om hvordan man kan arbeide mot hatefulle ytringer både politisk og juridisk.

Det skal også utarbeides informasjonsmateriell som retter seg mot barn og unge mellom 10 til 18 år i de fem nordiske landene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for å koordinere dette arbeidet.

Nordisk konferanse om hatefulle ytringer

Norge skal arrangere en større internasjonal konferanse om hatefulle ytringer, onsdag 21. juni 2017 i Stavanger. Formålet er å presentere kunnskap om temaet og erfaringer fra arbeid mot hatefulle ytringer.