Norges sektorprogram for likestillingsområdet

Arbeidet mot hatefulle ytringer

De nordiske likestillingsministrene vedtok arbeidet mot hatefulle ytringer som en egensatsing for det nordiske samarbeidet i 2015.

Menn rammes i noe større grad enn kvinner for hat og trusler når de deltar i samfunnsdebatten på sosiale medier. Samtidig er hatytringer mot kvinner i større grad rettet mot kjønn, seksualitet og utseende. Forskning tyder på at kvinner endrer sin deltakelse i samfunnsdebatten på grunn av hatytringer. Det er derfor nødvendig å bekjempe hatefulle ytringer slik at vi sikrer at alle deltar i det offentlige ordskiftet.

Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK) har ansvar for en nordisk kartlegging av hatefulle ytringer. Arbeidet ble ferdigstillt våren 2017, og inneholder anbefalinger om hvordan arbeide mot hatefulle ytringer politisk og juridisk. Rapporten kan leses her. 

Det utarbeides også informasjonsmateriell rettet mot barn og unge mellom 13 til 18 år i de fem nordiske landene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) koordinerer dette arbeidet. Den norske utgaven av informasjonsmaterialet kan leses her.

Nordisk konferanse om hatefulle ytringer

Norge arrangerte en internasjonal konferanse om hatefulle ytringer, onsdag 21. juni 2017 i Stavanger. Formålet var å presentere kunnskap om temaet og erfaringer fra arbeid mot hatefulle ytringer.