Nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet 7.-8. februar 2017 i Oslo.

Deltakelse i arbeidslivet og muligheten til å forsørge seg selv er en forutsetning for likestilling. Likestilling i arbeidslivet er en egen satsing i det norske formannskapsåret. Norge arrangerte en større, nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet:  Framtidens arbeidsliv – nordisk  konferanse om likestilling i arbeidslivet 7.-8. februar 2017 i Oslo.

Om konferansen

Tid: tirsdag 7. til onsdag 8. februar 2017.
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo, Norge 

På konferansen deltok partene i arbeidslivet, næringslivet, fagsentre og akademia, sivilsamfunn, embetsverk og politikere for å diskutere likestilling i arbeidslivet:

 • Hvordan kommer vi i mål med likestilling i arbeidslivet?
 • Er likestilling i arbeidslivet et lederansvar?
 • Hvordan styrke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet?
 • Hvordan kan vi bryte kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg?
 • Hvordan kan vi bidra til økt likestilling i arbeidslivet internasjonalt?

For å svare på disse og flere andre spørsmål deltok politikere, partene i arbeidslivet, næringslivstopper, forskere, praktikere og sivilt samfunn.

Video fra arrangementet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere

Solveig Horne

Solveig Horne

Barne- og likestillingsminister

Kristin Skogen Lund

Kristin Skogen Lund

administrerende direktør i NHO

Aslak Bonde

Aslak Bonde

Journalist og moderator

Steen Baagøe Nielsen

Steen Baagøe Nielsen

Kjønnsforsker, Roskilde Universitet

Anniken Hauglie

Anniken Hauglie

Arbeids- og sosialminister

Hanne Bjurstrøm

Hanne Bjurstrøm

Likestillings- og diskrimineringsombud

Petter Stordalen

Petter Stordalen

Eier og styreleder for Nordic Choice Hotels

Laila Bokhari

Laila Bokhari

Statssekretær i Utenriksdepartementet

Gerd Kristiansen

Gerd Kristiansen

Leder i LO

Anne Grosvold

Anne Grosvold

Journalist og moderator

Konferansen er et samarbeid mellom Nordisk ministerråd, Barne- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Program tirsdag 7. februar kl.11.30–17.15

Konferansier: Aslak Bonde

Fra Kl.11.00 Registrering og kaffe

Kl.12.00 Åpning 

 • Musikalsk innslag med bandet Bendik
 • Velkommen ved barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Kl.12.30 Hvordan kommer vi i mål med likestilling i arbeidslivet?

 • Lynn Roseberry, Ph.D., forfatter og tidligere lektor ved Copenhagen Business School: Status på likestilling i arbeidslivet i Norden – nåværende utfordringer og hovrdan møte dem
 • Sigtona Halrynjo, Forsker II ved CORE – Instiutt for samfunnsforskning: Kvinner og menn på toppen av næringslivet i et komparativt perspektiv. Norge og USA, og lansering av COREs Topplederbarometer200
 • Panelsamtale, ledet av Anne Grosvold: Hvordan jobber virksomheter med mangfoldig rekruttering?
  Deltakere: Cecilia Flattum, partner i Deloitte; Solveig Hellebust, direktør i DNB; Petter Stordalen, eier og styreleder for Nordic Choice Hotels; Idar Kreutzer, Administrerende direktør i Finans Norge; Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens.

Kl.14.00 Lunsj

Kl.15.00 Hvordan kan vi flytte oss fra et ulikestilt til et likestilt arbeidsliv?

 • Sondre Bjaberg, førskolelærer barnebokforfatter og far: Hvordan er det å være pappe i 2017? 
 • Panelsamtale, ledet av Anne Grosvold: Er likestilling i arbeidslivet et ansvar for partene og politikere?
  Deltakere i samtalen: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne; Gerd Kristiansen leder i LO; Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO; Arild Grande, familiepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.
 • Mari Teigen, leder ved Senter for likestillingsforskning – CORE, Institutt for samfunnsforskning: Fremoverblikk: Endringer på arbeidsmarkedet og likestilling

Kl.17.15 Avslutning

Kl.17.30 Mottakelse – tapasbuffet

Program onsdag 8. februar kl.09.00–11.30

Fra kl.08.30 Registrering og kaffe

Kl.09.00 Parallellsesjon 1: Innvandrerekvinners deltakelse i arbeidslivet

Konferansier: Jan-Paul Brekke, seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning

 • Åpning ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
 • Anne Britt Djuve, forskningsleder ved Fafo: Hvordan styrke innvandrerkvinenrs deltakelse i arbeidslivet?
 • Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud: God rekruttering er likestilt rekruttering
 • Paulina de los Reyes, professor ved Stockholms Universitet: Hvor på arbeidsmarkedet befinner innvandrerkvinnene seg?
 • Fida Abu Libdeh, CEO geoSilica: Bidrar likestilling til suksess? Historien om geoSilica
 • Loveleen Rihel Brenna, daglig leder for Seema: Hvordan fremme talentfulle internasjonale kvinner?

Kl.09.00 Parallellsesjon 2: Bryte kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg

Konferansier: Liza Reisel, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning

 • Åpning ved barne- og likestillingsminister Solveig Horne 
 • Sunniva Rose, doktorgradsstipendiat i kjernefysikk ved UiO: Hvordan kan vi inspirere jenter til å velge utdanning innenfor teknologiske fag?
 • Kristina Henkel, forfatter: 100 muligheter i stedet for 2 
 • Steen Baagøe Nielsen, lektor ved Roskilde Universitet: Verdien av menn i kvinnedominerte yrker 
 • Eli Sogn Iversen, prosjektleder for Menn i Helse 
 • Panelsamtale ledet av Liza Reisel: Likestilling i praksis: Hva fungerer?
  Deltakere: Kristina Henkel, Steen Baagøe Nielsen og Eli Sogn Iversen.

Kl.11.30 Lunsj

Program onsdag 8. februar kl.12.30–15.50

Konferansier: Gro Lindstad, daglig leder for Forum for kvinner og utvikling – FOKUS

 • Åpning ved barne- og likestillingsminister Solveig Horne
 • Ingibjörg Solrun Gisladottir, regionaldirektør for Europa, Sentral Asia og Tyrkia i UN Women: Global status for kvinner i arbeidslivet
 • Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO og Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør i NHO: Hvordan kan partene i arbeidslivet bidra til at kvinner kan få en plass i arbeidslivet?
 • Statssekretær Laila Bokhari: Hvordan kan norsk utviklings- og utenrikspolitikk bidra til å skape arbeidsplasser for kvinner? 
 • Panelsamtale ledet av Gro Lindstad: Hvordan kan Norge bidra til å fremme kvinners deltakelse i arbeidslivet?
  Deltakere: Katja Christina Nordgaard, avdelingsdirektør Næringspolitisk seksjon, Utenriksdepartementet; Anne Hellum, professor ved Universitet i Oslo; Arne Backer Grønningsæter, seniorforsker ved Fafo; Emil André Erstad, rådgiver i Agenda; og Marren Akatska, leder i East African Sub-regional Support Initiative.

Kl.15.50 Avslutning