Norges sektorprogram for likestillingsområdet

Likestilling i arbeidslivet

I 2016 vedtok Stortinget regjeringens likestillingsmelding, hvor likestilling i arbeidslivet er én av i alt seks hovedområder. Denne prioriteringen blir fulgt opp på nordisk nivå i 2017. Hovedtema for FNs Kvinnekommisjon (CSW61) i 2017 er likestilling i arbeidslivet (economic empowerment). I tillegg er likestilling i arbeidslivet utpekt som ett av tre profileringsområder i et eget initiativ tatt av de nordiske statsministrene. Målet er å tilby nordiske løsninger på globale utfordringer.

Kvinner i Norden er på topp når det gjelder deltakelse i arbeidslivet. Samtidig er det flere utfordringer som fortsatt står uløste også på dette området.

Norge ønsker økt innsats på følgende områder:

  • å styrke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet
  • oppfordre til og bryte kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg.

Konferanse: Framtidens arbeidsliv 7.-8. februar 2017

Norge arrangerete en større, nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet 7.-8. februar 2017 i Oslo. Konferansen hadde også en internasjonal del som en forberedelse til FNs Kvinnekommisjon 2017.

Støtte til prosjekter i arbeidslivet

Prosjekter knyttet til likestilling i arbeidslivet skal prioriteres innenfor ministerrådets støtteordning i 2017. For informasjon om støtteordningen –  http://www.nikk.no/nyheter/sok-medel-fran-nordisk-jamstalldhetsfond/