Norges sektorprogram for likestillingsområdet

Menn og likestilling

På 2016-møtet for de nordiske likestillingsministrene ble mannsperspektivet i samarbeidet satt på dagsorden. Basert på et større grunnlagsarbeid, besluttet ministrene å prioritere tre områder for sitt engasjement: menn og helse, menn og utdanning og maskulinitet og mannsroller.

Barbershop-konferanse

Det islandske formannskapet i Rådet for de baltiske sjøstater og Nordisk ministerråd arrangerer en Barbershop-konferanse 23. Mai 2017 i Reykjavik, Island.

Påmelding og fullt program

Konferansen samler representanter fra internasjonale organisasjoner, regionale nettverk, politimyndigheter, akademia, embetsverk og andre interessenter fra den baltiske sjøregionen, for å diskutere hvordan kjønn relateres til vold, samt utnyttelse og trafficking av mennesker. Menn oppfordres særlig til å delta.