Norges sektorprogram for likestillingsområdet

Menn og likestilling

På 2016-møtet for de nordiske likestillingsministrene ble mannsperspektivet i samarbeidet satt på dagsorden. Basert på et større grunnlagsarbeid, besluttet ministrene å prioritere tre områder for sitt engasjement: menn og helse, menn og utdanning og maskulinitet og mannsroller.

Barbershop-konferanse

12. oktober 2017 arrangeres det en Barbershop-konferanse i København, om fordelene av likestilling i hjemmet og på arbeidsplassen. Konferansen samler representanter fra internasjonale organisasjoner, regionale nettverk, akademia, embetsverk og andre interessenter. Menn oppfordres særlig til å delta.

Les mer om konferansen.