Nordisk konferanse om hatefulle ytringer

Hva er hatefulle ytringer og hvordan kan det imøtegås?: Hatefulle ytringer har store konsekvenser for de som rammes av det, og for samfunnet generelt. På konferansen 21. juni 2017 i Stavanger, deles kunnskap om og erfaringer fra arbeid mot hatefulle ytringer.

 Om konferansen

Tid: onsdag 21. juni 2017, kl.09.00–16.00
Sted: Sola Strand hotel

Nordiske og internasjonale eksperter, forskere, sivilt samfunn, media og myndigheter diskuterer hvordan vi kan motarbeide hatefulle ytringer. Representanter fra ungdomsorganisasjoner oppfordres særlig til å delta.
Kjønnsbaserte hatefulle ytringer og ungdomsperspektivet blir særlig vektlagt.
Konferansen foregår på engelsk.

Konferansen er et samarbeid mellom Nordisk ministerråd, Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Deltakere

Solveig Horne

Solveig Horne

Barne- og likestillingsminister

Mari Trommald

Mari Trommald

Direktør for Bufdir

Lina Eklund

Lina Eklund

Phd og forsker ved Stockholms universitet

Noman Mubashir

Noman Mubashir

Journalist

Sema Erla Serdar

Sema Erla Serdar

Prosjektmedarbeider i Islands ungdomsforum

Arne Jensen

Arne Jensen

Generalsekretær, Norsk Redaktørforening

Jeanette Gustafsdotter

Jeanette Gustafsdotter

Administrerende direktør

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir

Forfatter og samfunnsdebattant

Paul Iganski

Paul Iganski

Professor ved Universitet i Lancaster

Lumi Zuleta

Lumi Zuleta

Prosjektleder ved Institut for Menneskerettigheder

Panda Eriksson

Panda Eriksson

Styreleder i Trasek

Ingrid Haukland

Ingrid Haukland

Artist/sanger

Anette Bonde

Anette Bonde

Sjefskonsulent, Det danske Undervisningsministeriet

Bjørn Lescher-Nuland

Bjørn Lescher-Nuland

Fungerende avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tora Aasland

Tora Aasland

Leder av Den norske UNESCO-kommisjonen

Atte Oksanen

Atte Oksanen

Professor ved Tammerfors universitet

Moa Bladini

Moa Bladini

Universitetslektor ved Gøteborgs universitet

Jorge Maria Londoño

Jorge Maria Londoño

leder for Redd barnas ungdomsforbund

Tarek Hussein

Tarek Hussein

Samfunnsdebattant

Peder Nustad

Peder Nustad

Prosjekt- og undervisningsleder ved HL-sentret

Program

08:00 – Registrering
09:00 – Musikalsk opptreden med Ingrid Haukeland
09:10 – Velkommen ved Mari Trommald, direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
09:15 – Åpning ved Solveig Horne, barne- og likestillingsminister

Hva vet vi om hatefulle ytringer?

09:25 – Vile Words: Combating Everyday Hate Speech, Paul Iganski, professor i kriminologi og strafferett ved Lancaster University
09:50 – Hate and Threats on the Internet – the Legal Regulation in The Nordic Contries From a Gender Perspective, Moa Bladini, universitetslektor i straffe- og straffeprosessrett ved Gøteborgs universitet
10:10 – Online Hate Speech in the Danish Public Debate, Lumi Zuleta, prosjektleder ved Institut for Menneskerettigheder

10:30 – Kaffepause

Ungdom og netthat

10:50 – Young people and Cyberhate: Emerging Risks from Cross-National and Social Psychological Perspectives, Atte Oksanen, universitetslektor i sosialpsykologi ved Tammerfors universitet
11:10 – Sexual Harrasment in Online Video Games, Lina Eklund, phd og forsker ved Stockholms universitet
11:30 – Panel Conversation: Youths and Cyberhate – Strategies to Combat Hate Speech Online
Sema Erla Serdar, prosjektmedarbeider i Islands ungdomsforum
Panda Eriksson, styremedlem i Trasek
Jorge Maria Londoño, leder for Redd barnas ungdomsforbund i Sverige
Ingrid Haukland, artist/sanger
Tarek Hussein, samfunnsdebattant
Moderator: Noman Mubashir

12:15 – Lunsj

Hvordan bekjempe hatefulle ytringer?

13:15 – Women Under Online Fire, Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, forfatter og samfunnsdebattant
13:30 – Preventing Hate Speech and Anti-Democratic Attitudes in School, Peder Nustad, prosjektleder og undervisningsleder ved HL-sentret
13:45 –
Etisk kodeks mot deling av krenkende materiale, Annette Bonde, Chefkonsulent, Det danske Undervisningsministeriet
14:00 – Motnarrativer som svar til hatprat, Ungdommer fra Stopp hatprat-kampanjen i Norden
14:20 –
Lansering av Ikke greit: infobrosjyrene om hatefulle ytringer, Bjørn Lescher-Nuland, fungerende avdelingsdirektør i Bufdir

14:35 – Pause

Hva kan vi/bør vi akseptere i den offentlige debatten?

14:55 – Hvorfor må vi forsvare ytringsfriheten?, Tora Aasland, leder for Den norske UNESCO-kommisjonen

15:10 – Hva kan vi/bør vi akseptere i den offentlige debatten? Er det forskjell mellom de nordiske landene om hva vi kan akseptere i den offentlige debatten? Hva kan gjøres for å motvirke hatefulle ytringer i media?
Panelsamtale med nordiske medieaktører:
Jeanette Gustafsdotter, administrerende direktør for TU – Medier i Sverige
Arne Jensen, generalsekretær for Norsk Redaktørforening
David Rebouh, journalist og redaktør i Danmarks Radio
Moderator: Noman Mubashir